Hjem   Nyheter   Informasjon   Styret   Fangst   Vannføring   Galleri   Kontakt   Portal  

Velkommen

Dette er hjemmesiden til Lierelva Fiskeforening.
På denne siden vil du finne informasjon fra foreningen om elva, fiske og fangstrapportering.


Siste nyheter:

03-02-2016 Innkalling til årsmøte i LFF - Fredag 4. mars Kl. 19:00.

Etter årsmøte vil vi ha en sosial sammenkomst der det vil bli servert mat og noe drikke til.

Sted: Gildehallen (v / Osmund Espedal Gartneri rett ved Kjeldstad)
Ringeriksveien 48 - 3400 LIER

[Invitasjon til årsmøte 2016]

02-01-2016 Fiskekort
Det må i år søkes om å få kjøpe årskort. Søknad om å kjøpe sesongkort for Lierelva sendes Lierelvas Fiskerforening enten ved å fylle ut linken på denne siden eller som brev til:

Lierelvas Fiskerforening
c/o Audun Holmen
Brastadveien 2
3401 Lier

Søknad om fiskekort finner du ved å følge denne lenken [Søknad om sesongkort for Lierleva.]
Søknad om kjøp av sesongkort skal inneholde fullt navn og adresse, antall sesonger du har fisket i Lierelva tidligere samt alder på søker.
Søknad om kjøp av sesongkort må være Lierelvas Fiskerforening i hende senest 15 Mars. Priser og annen relevant info ligger på informasjonssiden.
26-10-2015 Miljødirektoratet og ekspertgruppa for vurdering av bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drammensvassdraget ønsker å invitere til folkemøte i Hokksund tirsdag den 27. oktober. Dette er et åpent møte hvor alle som er interessert ønskes velkommen. For mer informasjon se flyer fra NINA som er tilgjengelig på Informasjons siden under Dokumenter.